Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

20:13
Twoje crème de la crème dla mnie to jest ekskrement
— VNM

February 15 2019

23:37
Prawdziwa przyjaźń nie musi się opierać na słuchaniu tej samej muzyki czy lubieniu tych samych ubrań. To, co wspólnie przeżywamy, jest ważniejsze.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
23:37
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
23:35
23:35
5293 c472 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
23:34
7943 79bc 400
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viakrajes1993 krajes1993
23:34
2492 a617 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakrajes1993 krajes1993
23:34
8179 fbce 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
23:34
8175 d74d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
23:34
1412 5676 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
23:34
23:33
5605 e4b1 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrajes1993 krajes1993
23:33
8232 62e2
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakrajes1993 krajes1993
23:33
2586 c4dd 400
Reposted fromhalpert halpert viakrajes1993 krajes1993
23:33
23:33
8784 7194 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
23:32
5494 4334 400
Reposted fromjestemzero jestemzero viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
23:32
6342 829b 400
23:32
6004 1ae9 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viajunior13 junior13
23:32
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl