Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

22:22
4880 feef 400
22:21
3623 36ed 400
Reposted fromlumincescence lumincescence viascorpix scorpix
22:21
3619 b756 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
22:21
22:20
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
22:17
6879 f2f7 400
Reposted fromLukasYork LukasYork viascorpix scorpix
22:17
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
22:17
2438 d3e5 400
22:16
6592 b158 400
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianewgirl newgirl
22:16
8155 13bf 400
35.
22:16
4024 16ac 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaMissMurder MissMurder
22:16
Przede mną zakochani, za mną zakochani. Z moim zdrowiem psychicznym też nie jest do końca dobrze.
— Gustaw Padruski - "Błędy młodości"
Reposted fromzycietodziwka zycietodziwka viaMissMurder MissMurder
22:16
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
22:16
Można oddać serce tylko raz, potem wszystko inne będzie gonić twoją pierwszą miłość.
— “Mimo moich win" Tarryn Fisher
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMissMurder MissMurder
22:15
6867 a1e6 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMissMurder MissMurder
22:15
0125 07b2 400
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaMissMurder MissMurder
22:15
1974 e429 400
22:15
0329 8fa0 400
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaMissMurder MissMurder
22:13
3838 410f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaMissMurder MissMurder
22:12
Kończy się lato. W tym roku wyjątkowo szybko, choć powtarzam tak co rok. Jestem starsza o rok, ale w mojej głowie wieku nie widać. Myślimy o niespełnionych marzeniach, zakończonych znajomościach, przelotnych romansach. O tym co mogło się stać choć nigdy się nie wydarzyło. Dręczymy się przeszłością, gdzie teraz mogłybyśmy być i z kim. Przyjdzie jesień, potem zima. Nasze myśli będą bez zmian.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl