Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

20:00
jednoodcinkowy film, jedno ujęcie, jedna scena, jeden niezbyt wyszukany dialog, jedno cięcie, dwie ofiary
— happysad
Reposted byplujacajademhesiamela
19:57
noszę futro z obaw i poczucia nicości
— happysad
Reposted bydessinemoilapaixitjen

May 05 2019

21:33
2415 c505 400
Reposted frompiehus piehus vianivea nivea
21:31

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea
21:28
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea
21:23
4010 614d 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
21:23
4009 4e5e 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
21:22
1355 3543 400
21:21
5722 ca76 400
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:20
1087 e122 400
Reposted frombabyface babyface viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:20
3619 6fed 400
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:19
3619 6fed 400
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:06
4184 a42e 400
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:05
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
21:05
4092 8825 400
Reposted fromAstalka Astalka viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:04
21:04
Większość ludzi nie żyje tak naprawdę; kroczy przez życie jak lunatycy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:03
Szczęśliwy traf zdarza się zawsze po jednej stronie, nigdy po mojej.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
21:00
6288 4472 400
21:00
5751 ed74 400
Reposted fromhormeza hormeza viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl