Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

19:53
Reposted byjajestemkrainakredeklaters
16:28
Reposted byanorexianervosahumane

March 27 2017

20:27
20:27
- Cały czas masz na twarzy ten wielki uśmiech, ale patrzę w Twoje oczy i one są smutne. Co się dzieje?
- Trochę się pogubiłam. Wszystko mi się popierdoliło.  - przewróciłam oczami, jakby chcąc podkreślić absurdalność moich odczuć. Albo może żeby ukryć ich prawdziwą wagę.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
20:26
6357 36be 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
20:26
6576 4497 400
Reposted fromidiod idiod viabrzask brzask
20:26
9141 d18a 400
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabrzask brzask
20:26
Reposted fromFlau Flau viabrzask brzask
20:25
0686 bcb1 400
Reposted fromnoisetales noisetales viajunior13 junior13
20:25
7901 dd75 400
Reposted fromkarahippie karahippie viajunior13 junior13
20:25
1601 901e 400
Reposted frompupuch pupuch viabrzask brzask
20:25
0651 c9b5 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viabrzask brzask
20:24
8980 5e85 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabrzask brzask
20:24
4119 7ef5 400
Reposted fromoutline outline viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:22
0937 1ada 400
Reposted frompiehus piehus viabrzask brzask
20:21
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viabrzask brzask
20:20
5240 4fe2 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
20:20
20:20
1597 183b 400
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
20:20
2761 5b84 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl