Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

23:06
23:06
Reposted fromc0ffee c0ffee viamagolek22 magolek22
23:05
23:04
Gdzieś we mnie, na samym dnie serca istnieje tęsknota. Ten rodzaj tęsknoty do której nie chcę wracać. Smutek za latami młodości, za tym co może nie było idealne, ale było moje. Minęło. Ludzie z tamtego czasu odeszli.
Pozostały one - całowicie bezlitosne.
Wspomnienia. Piosenki. Zapachy.
— aggape 19/08/2019
Reposted fromaggape aggape viasiostry siostry
23:03
2429 226b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanorexianervosa anorexianervosa
23:03
3726 d905 400
Reposted fromRowena Rowena viaphilomath philomath
23:03
3388 d92f 400
Reposted fromkarambol karambol viaMezame Mezame
23:03
3571 b36e 400
Reposted fromsoftboi softboi viaMezame Mezame
23:02
1423 2ef6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viadysforia dysforia
23:02
4576 fd13 400
Reposted fromsameshit sameshit
23:01
23:01
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaeternaljourney eternaljourney
23:01
8907 0494 400
23:01
2488 b840 400
Reposted fromzciach zciach viaeternaljourney eternaljourney
23:01
23:01
6911 fa02 400
Reposted fromsunlight sunlight viaeternaljourney eternaljourney
23:00
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
23:00
7475 1181 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
23:00
Wszystko mówi o miłości, a ty jesteś sama. Czasopisma, radio, piosenki, mówią tylko o miłości, od samego początku cały wszechświat zdąża niczym centralny słup w namiocie cyrkowym ku temu jednemu celowi, ku spełnieniu tej jednej nadziei, a ty jesteś sama. (...) Marzysz już tylko o jednym: iść przez życie u czyjegoś boku i patrzeć, jak wszystkie przeszkody padają jedna po drugiej, móc sobie powiedzieć, że żyjesz, istnieć nareszcie ufnie i przyjemnie, może przeżywać bankructwo swoich iluzji, lecz przeżywać to we dwoje, znaleźć choćby kogoś takiego z kim dobrze jest porozmawiać. Poznać kogoś: ta obsesja towarzyszy ci w dzień i w nocy, kradnie ci sen, sprawia, że gorzkniejesz i tracisz nadzieję. I jesteś sama.
— S. Ortiz - "Panna Samotne Serce"
Reposted fromkredka kredka viaeternaljourney eternaljourney
22:59
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl