Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

21:58
Feel it in your bones
The need for something more
The more and more you wait
It's Burning you 
— Konoba feat. RO
Reposted byodnowanowaayBrainymadadreamrusalkadmiral
01:26
9025 7f85 400
01:24
8696 8a2f 400
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:19
7430 8299 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:19
9847 b22f 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:18
Po prostu potrzebuję trochę czasu, próbuję myśleć logicznie
Po prostu potrzebuję chwili we własnym miejscu
Zapytaj jak się czuję, odpowiem "okej"
Ta, ale czy nie wszyscy tak mówimy?
Czasami wracam myślami do tamtych dawnych dni
W tej bezsensownej rozmowie z dawnym mną

Ta, wtedy mama miała zwyczaj trzymania mnie
Chciałbym, by ktoś powiedział mi 

Jeśli chcesz miłości, musisz przejść przez ból
Jeśli chcesz miłości, musisz nauczyć się zmieniać
Jeśli chcesz zaufania, musisz odsunąć coś na bok

Jeśli chcesz miłości, jeśli chcesz miłości

Patrz, jako dzieciak miałem zwyczaj myśleć, że życie
Ucieka tak wolno, patrzyłem jak przemija

Patrzę przez okno podczas jazdy autobusem
Myślałem, że świat był bardzo mały, przez moje zamknięte oczy
Zawsze starałem się kontrolować rzeczy
Które ostatecznie kontrolowały mnie
Może to dlatego kontroluję
Chciałbym by ktoś powiedział mi

Jeśli chcesz miłości, musisz przejść przez ból
Jeśli chcesz miłości, musisz nauczyć się zmieniać
Jeśli chcesz zaufania, musisz odsunąć coś na bok
Jeśli chcesz miłości, jeśli chcesz miłości

Im starszy się staję, czuję jakbym zawsze próbował zatrzymać czas
Rozmawiam z głosami w mojej głowie, sprawiają, że myślę dwa razy
Mówią mi, że to nie znaczy, że to nie tak, ponieważ wydaje się prawidłowe
Boję się, że pewnego dnia obudzę się i zacznę zastanawiać, że uciekł czas
Mówię o przeszłości, jakby to była teraźniejszość, gdy rządzę powoli
Usiądę w salonie i będę się śmiać z moimi dziećmi
I powiem im

Jeśli chcesz miłości, musisz przejść przez ból
Chciałbym, byście mi powiedzieli
Jeśli chcesz miłości, musisz nauczyć się zmieniać
Chciałbym, aby ktoś powiedział mi 
Jeśli chcesz zaufania, musisz odsunąć coś na bok
Musisz odsunąć
Jeśli chcesz miłości, jeśli chcesz miłości
Jeśli chcesz miłości, jeśli chcesz miłości
— NF - If You Want Love
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
01:16
0460 a928 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:15
0425 f379 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:14
01:13
7799 d255 400
Reposted fromxpetqa xpetqa viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:13
6019 9039 400
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:12
0716 3bf7 400
Reposted fromfelicka felicka viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 18 2018

02:43
Pain don't hurt the same,  I know 
The lane I travel feels alone 
But I'm moving 'til my legs give out 
And I see my tears melt in the snow 
But I don't wanna cry 
I don't wanna cry anymore 
I wanna feel alive 
— Khalid
02:39
I know I'm hurting deep down but can't show it
— Logic
Reposted bynowaay nowaay
02:37
I've been on the low 
I been taking my time
I feel like I'm out of my mind
It feel like my life ain't mine
— Logic
02:29
Fly, 
Dammit, 
Fly! 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
Reposted byCzekoladkaaapapermaninnocencjapleassurerusalkadmiral
02:28
It’s one of those moments that sears itself in your heart, where you realize that somehow, miraculously, through all the mistakes you make, through all the hurt and pain, happiness can still find its way through all the cracks in your heart. 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
02:26
My breath still catches when he looks at me. I think maybe that was it. He always looked at me like he really saw me. Me, the empty woman with half eaten dreams and flaws and desires. And he filled me up.

  He looks at me and I blossom, like a flower in the sun. 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
Reposted byOkruszekmolotovcupcakerudoscinailinirusalkadmiralmidnightpalaceasylopathinsidemyloverusalkadmiral
02:25
The only way to feel truly alive is to start living fearlessly. 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
Reposted byslowlifephilosophy slowlifephilosophy
02:23
They tell you that an affair destroys everything, that there are no winners, that there is only heartbreak. I know this. 
— Leylah Attar - 53 letters for my lover
Reposted byslowlifephilosophy slowlifephilosophy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl