Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

18:30
Tell me, would you give us one more try?
— LÉON
Reposted byseeyousoonczarnylistopadliesinthedarkyouaresonaiveczarnakawa
18:26
1832 2ee1 400
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
18:26
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata
— Quebonafide-Między słowami
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:26
A potem zapominasz o wszystkich przemyśleniach
Bo w sumie na lepsze życie nie masz już ciśnienia.
— Atramentowe Noce Filipek x Foux
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:25
Bo przywiązujesz uwagę do głupot. A nie przywiązuję uwagi do rzeczy.
— Quebonafide - C'est la Vie
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:24
I nieraz pozostaje Ci już tylko krzyk z gardła
— Quebonafide-Zorza
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:24
Już czułem ten mrok i chłód I co by się nie działo zawsze musiałem wybrnąć.
— Quebonafide-Zorza
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:23
Zmusza Cię to do myślenia, czy bagaż, który niesiesz jest naprawdę potrzebny. Czy mogłabyś go odstawić, jeśli byś spróbowała.
— Chance-s01e08
Reposted frompastelowe pastelowe viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:22
Czasami myślisz ile jeszcze wytrzymasz
Ze świadomością, że wolność drzemie gdzieś w żyłach
Mylisz się, wybierasz źle jak każdy z nas
Od losu kiedyś wszyscy dostają w twarz
— Eldo - Są rzeczy, których chciałbym nie pamiętać
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:22
Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony
Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm
— Miuosh - Absynt
Reposted fromAcidovsky Acidovsky viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
18:22
1779 ea86 400
Reposted fromlifeless lifeless via12101992 12101992
18:21
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj via12101992 12101992
18:21
1310 58d6 400
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
18:21
4653 e320 400
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
18:21
8792 5e11 400
art
Reposted frombecurious becurious vianoisetales noisetales
18:21
1533 0848 400
18:21
18:21
8777 45ea 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaHoHo HoHo
18:21
18:16
8261 ca6a 400

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viadogs dogs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl