Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

16:37
Reposted byniezwyyklahoudajamaicanbeatanne-mariekrainakredekSenyia

April 25 2017

21:53
2186 c09a 400
Reposted fromzamulasz zamulasz viaMissMurder MissMurder
21:53
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissMurder MissMurder
21:53
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMissMurder MissMurder
21:53
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaMissMurder MissMurder
21:52
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaMissMurder MissMurder
21:52
7797 589e 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaMissMurder MissMurder
21:52
2512 ca39 400
Reposted frominspire inspire viaMissMurder MissMurder
21:52
6883 284e 400
Reposted fromxopolly xopolly viaMissMurder MissMurder
21:51

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaMissMurder MissMurder
21:51
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viaMissMurder MissMurder
21:51
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaMissMurder MissMurder
21:51
0436 15cb 400
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaMissMurder MissMurder
21:50
4547 c299 400
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viaMissMurder MissMurder
21:50
7111 c7f6 400
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
21:50
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMissMurder MissMurder
21:50
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
21:49
21:48
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMissMurder MissMurder
21:48
0551 e409 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl