Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

23:10
Trzecia pięć
Czekam już na sen
Następny mętny dzień
Noc klaruje mi we szkle
Mija czas
Papieros i do dna
Odurza mnie moc słów
Przemilczanych w ciągu dnia
— Kortez
Reposted byjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
23:03
połączenie naszej chemii chore
— VNM
23:02
Kiedy wypuszczam z papierosa dym
Chcę poczuć to znów
Bo nie wiem, gdzie teraz jesteś ty
A chciałbym
Chyba byś była tu
— VNM
22:34
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted byCannonballszpieg-z-krainy-deszczowcowstellina43
19:18
Gratitude. Appreciation. Giving thanks. No matter what words you use, it all means the same thing. Happy. We’re supposed to be happy. Grateful for friends, family, happy to just be alive… whether we like it or not.

Maybe we’re not supposed to be happy. Maybe gratitude… has nothing to do with joy. Maybe being grateful means recognizing what you have for what it is. Appreciating small victories. Admiring the struggle it takes simply to be human.

Maybe we’re thankful for the familiar things we know. And maybe we’re thankful for the things we’ll never know.

At the end of the day, the fact that we have the courage to still be standing… is reason enough to celebrate.
— Grey's Anatomy
Reposted byfugitkaSurvivedGirlblacktoblacknattalypytaniabezodpowiedzistellina43

November 22 2017

20:25
Wygrywa dam kareta, znów się obejdę smakiem
— Piotr Rogucki
Reposted byczarno-biala-teczatobecontinued
20:24
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted bysoulwaxdziejekrusalkadmiralczarno-biala-teczaconvoitisewikszpsychazupamarzengorzkiewspomnieniatereseekheavencanwaittobecontinuedzwariowalamniewypowiedzeniapersona-non-gratabrianmaymalaamisratatatalottibluebellpapermannattaly12czerwcairbjarbirbstaystrongangieniedonaprawienianotperfectgirlOlsonek

November 21 2017

22:37
1748 c69c 400
22:36
6561 c9dc 400
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:36
7895 e0f0 400
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:36
9024 ff45 400
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:36
9757 cdd2 400
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:35
7911 3abd 400
22:35
2998 5c04 400
22:33
22:33
22:33
22:33
22:33
6437 04f2 400
Reposted fromdivi divi viakrajes1993 krajes1993
22:33
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl