Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

22:44
3477 4826 400
Reposted byladdersongimpressiveJessSilentepazdinieprzygodarzzkropkarhubarbrrparismonamourBrainymadamemonroegrovly
22:41
proszę Cię bądź
cicho i chodź
uciekniemy gdzieś daleko
— Krzysztof Zalewski, Luka
22:38
9404 938c 400
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
22:36
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viapeepingtom peepingtom
22:36
5315 3927 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viapeepingtom peepingtom
22:36
0772 3273 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viapeepingtom peepingtom
22:35
0420 4214 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viajunior13 junior13
22:34
terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

22:34
7908 da4d 400
Reposted fromGosha Gosha viamadamemonroe madamemonroe
22:34
22:32
4108 b810 400
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viajunior13 junior13
22:32
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viajunior13 junior13
22:31
4527 9140 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajunior13 junior13
22:31
6937 e7fa 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
22:28
2502 d3ea 400
Reposted fromyikes yikes vianikotyna nikotyna
22:27
6029 5053 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viapeepingtom peepingtom
22:27
9260 5447 400
Reposted fromzciach zciach viaPatiszon Patiszon
22:26
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaPatiszon Patiszon
22:26
Znów pół nocy biłem się z myślami i dostałem wpierdol
— Opał
Reposted fromnoone97 noone97 viajunior13 junior13
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl