Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

13:52
don't you ever tame your demons
but always keep them on a leash
— Hozier
Reposted byfearofloveakustyka-mysli

April 09 2017

19:58
Hey! In her heart there's a hole, 
there's a black mark on her soul.
— Bryce Fox
Reposted bytylkotobiealliwantisyoukoloryzacjaNothingIsTruefearofloveframbuesapatynaiambass

April 02 2017

13:01
Reposted byKawaiiNamidamolotovcupcakeeterniakentoquertobuildahometobuildahomeitjenCaptain-Chaosczekoladowysenlexxiecinnamongirlolvidopooluninspirationsbotanyplaykolektywschwarzerwolfzupelnieweselefigaramagdakanne-mariesurykatkaczekoladowysentoolostiambassptasheqsmokeshe

April 01 2017

12:26
Reposted bywarkocztobecontinuedzupsonzamknioczybettersorrythansafexxgorzkiewspomnieniainspirationspiinkskiesselseyfallofatlantiseternaljourneyeterniaTheEvexetoniewszystkoSkydelanmywonderlandcreepandweirdoPinkpillsintroweird21Luna12asylopathDzessikuse-useless-mindsummermindathalisstraycatfalkaasmirektoolostschwarzerwolfhormezaune-raconteusecarlandlouisedepressiverealismgnoccocynamonnicdostraceniaCzarnyKapturzanetaqueelldzisniezasnecannellleyoxazazelzabkolhormezashitsurihoseannaciarkaguerrieradraiamruugaablacklabeledwarkoczzupsonLazhwardbawisaFifbotanyplaytoniewszystko2708miodzio-werczi

March 30 2017

19:42
19:41
2494 2550 400
19:41
5848 97e6 400
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder
19:41
3389 f0b8 400
Reposted fromtenderly tenderly viaMissMurder MissMurder
19:41
Nice repost. Thank you all. I'm back but...it's not at me.
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaMissMurder MissMurder
19:41
7254 f2f6 400
Reposted frommisssomething misssomething viakrajes1993 krajes1993
19:41
1312 f743 400
19:40
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
19:39
Precz z moich oczu!... posłucham od razu, Precz z mego serca!... i serce posłucha, Precz z mej pamięci!... nie - tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
19:38
Nic mnie tak nie dobija jak ta bezradność. To, że musisz grzecznie przypominać ludziom, by coś zrobili dla ciebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
19:38
Reposted fromkrumka krumka viajunior13 junior13
19:37
2696 3eff 400

vita-insectum:

policecallsnogbox:

rollership:

surface tension is a physical invisible object.

NO STOP OW

I reblog this for the science.  Moreover, I approve of insects demonstrating science.

19:36
8528 255b 400
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabrzask brzask
19:36
Reposted fromu-dit u-dit viabrzask brzask
19:36
1994 793d 400

Daily Wall n° 3 – Dan Kitchener, MyHoodIsGood, Dale Grimshaw

Reposted fromgoodgodpottergame goodgodpottergame viabrzask brzask
19:36
5239 fea9 400
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl