Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

22:09
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamisery misery
22:09
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
22:08


Uncle Night King
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
22:08


Three Eyed Raven
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
22:08
6194 9a9d 400
Reposted fromohshit ohshit viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:08
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
22:07
1126 e8f0 400
Reposted fromyogrt yogrt viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:07
7398 d009 400
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:07
0486 4e8b 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:06
Miłość nie jest okrutna 
to my jesteśmy okrutni
miłość nie jest grą 
to my zrobiliśmy grę z miłości 
22:06
0606 c439 400
Reposted fromEctopia Ectopia viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:06
6923 0a25 400
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:58
9316 6949 400
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:58
0724 cd44 400
Reposted fromscorpix scorpix viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:57
21:57
21:57
21:57
21:57
1875 a797 400
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 15 2017

00:19
Love does not erase the heaviness of your soul it simply accepts it.
— Tarryn Fihser ♥
Reposted byrusalkadmiral rusalkadmiral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl