Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

01:39
8730 fcb2 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianezavisan nezavisan
01:39
7874 de96 400
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahash hash
01:39
3056 6962 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianezavisan nezavisan
01:39
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMezame Mezame
01:37
0990 fb76 400
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viahash hash
01:36

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiansha iansha
01:35
4264 77a5 400
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
01:34
5819 963b 400
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapoolun poolun
01:34
9880 a1f5 400
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
01:34
8870 884b 400
Reposted frompiehus piehus viapoolun poolun
01:34
8076 b47b 400
Reposted fromhrafn hrafn viayourhabit yourhabit
01:33
0046 fc5d 400
Reposted fromniente niente viabezimienna23 bezimienna23
01:19
3850 9611 400
Reposted fromfeegloo feegloo viadreamadream dreamadream
01:17
4584 4609 400
Jupiter and 4 of it’s moons.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahash hash
01:16
2470 4dcd 400
Reposted fromartlover artlover viacountingme countingme
01:16
6642 4375 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadojenka dojenka
01:16
4669 f657 400
Reposted fromkarahippie karahippie viacountingme countingme
01:16
Reposted fromshakeme shakeme viadojenka dojenka
01:16
9619 1520 400
Reposted fromGreyscale Greyscale viadojenka dojenka
01:15
8806 041d 400
Reposted fromkarahippie karahippie viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl